Archive for the ‘Miesto tag’ai’ Category

Išangės visuomenė

Egzistencinė individo būtis postmodernioje visuomenėje.

Reklama

Gatvės retorika

O kai blaivas ir be fantazijos?

Superkompot

Tavyje yra tiek supermeno, kiek tu prieš tai jo įgėrei į save.

Lietuviškas mentalitetas

LT United

Fencespotting

 

Ir tapšnoju

Bankrotas

Гласность svarbiausia.

Iš mobailo goes international: Ukraine

Baltijos kelio vardinė plyta.